Rønninge lokalråd

Rønninge Lokalråd blev stiftet d. 18. januar 2017. Formålet med lokalrådet er at styrke fælleskabet i vores landsby og få et talerør til kommunen. Lokalrådet kan blive en kontakt for foreninger, virksomheder og beboere i Rønninge.

Der kan gennem landsbyrådet søges midler til udvikling af vores landsby i form af fornyelse af legeplads, cykelsti eller andet. Ligeledes kan lokalrådet være tovholder på forskellige arrangementer i Rønninge, som fx Sankt Hans, byvandringer eller andre tiltag, som udover at styrke fællesskabet, også kan være med til at trække nye indbyggere til vores hyggelige landsby.

Nyvalgt Rønninge Lokalråd januar 2017