Skandinavien

Lindetræet med sine hjerteformede blade kaldes også ”kærlighedens træ”. Det store lindetræ på hjørnet af Den Brede Gyde og Rønninge Bygade blev ifølge mundtlig overlevering plantet under Treårskrigen (1848-50) til minde om den skandinaviske samhørighed.

Frivillige norske og svenske tropper blev dengang indkvarteret på præstegården hos pastor Jørgen Lindegaard Rohmann. Præstens datter skulle sammen med en norsk og en svensk officer have plantet træet på hjørnet af præstegårdens daværende grund.

Ved en deklaration blev træet fredet i 1944 for, ”at dette Minde om en stor Tanke kan bevares”. Lige siden er der blevet værnet om træet.