Rønningestenen

Rønningestenen er en runesten fra ca. år 900, der første gang blev beskrevet i 1627. Efter sigende var den oprindeligt placeret på en høj, og derefter indbygget i en stenbro over Vindinge Å i udkanten af Rønninge.  Kort før svenskekrigen i 1658 beordrede kongen, at stenen skulle sendes til København. Men da krigen brød ud, var stenen kun nået til Kerteminde, hvor den blev gemt og benyttet som fundamentsten i to forskellige huse indtil byfogeden fik den reddet  og opstillet uden for Kerteminde Kirke.

Først i 1949 lykkedes det Rønninge Sogns beboere at få Rønningestenen hjem til Rønninge. Først blev stenen placeret i det fri sammen med en 5. maj-sten, og de to sten blev placeret på hver sin side af Grundlovsegen foran kirken. I 1982 blev den flyttet ind i kirkens våbenhus af hensyn til stenens bevaring.

På Rønningestenen står der: ’’Sote satte denne sten efter sin broder Elev, søn af Asgot med det røde skjold’’.

Kilde: VisitKerteminde og HistoriskAtlas.

 

Rønningestenen