Kvindeegen

Som fejring af de danske kvinders stemmeret i 1915 blev der plantet et egetræ under afsyngelse af en nyskrevet sang. Et øjenvidne har berettet, at ”Fire hvidklædte kvinder bar træet ud: Fru Olga Geismar, lærerinde, frøken Andersen, bødkerens Kirsten – og vistnok fru Jørgensen, Lundsgaard.” 

Sangen blev skrevet over Mads Hansens hyldest til nordens kvinder i ”Vi har sagt det så tit” på melodi af N.P. Hillebrandt.

Den lyder i Rønninge-udgaven:

Mænd og Kvinder! Vi samles til Fest her idag

paa en Plads midt i Rønninge By.

Vi er samlet ved Frihedens hellige Flag

for at hilse vor Grundlov den ny.

 

Vi vil plante en Eg som til Tiden kan staa

som et Minde om Frihedens Dag,

at hver Kvinde nu frit kan til Valgbordet gaa

for med Manden at drøfte sin Sag.

 

Vi vil være paa Vagt mod den Tvedragtens Aand

som har sneget sig i Folket ind.

Vi vil søge at løse de snærende Baand

der har trykket og tryllet vort Sind.

 

Vi vil hævde den Plads vi fra ældgammel tid

haver vunden os her i vort Hjem.

Vi vil lede de Børn ind paa Retfærdens Sti

og vi selv vil jo følge med dem.

 

Vi vil bede de Unge at være paa Vagt

naar i Verden de kæmper dem frem

Vi vil raabe til dem et behørigt: Giv Agt!

naar det gælder vort elskede Hjem.

 

Vi vil hilse vor Konge og Dronning fuldtro

og en Tak til de kaarede Mænd

der paa Tinge har stridt for vor Frihed saa god

Danmarks Kvinder, de glemmer ej dem.