Nyheder fra Facebook

2 uger siden

Rønninge Lokalråd

Landsbyerne version 2022-2025

Kerteminde Landsbyråd inviterer til vælgermøder

Tirsdag den 12. oktober kl. 19 oktober inviterer Kerteminde Landsbyråd til vælgermøde forud for det kommende kommunalvalg. Møderne holdes på Nymarksskolen.

Ved mødet deltager repræsentanter for de partier/lister, der er opstillet til kommunalvalget og de er blevet bedt om at komme med deres bud til en kommende politik for landsbyerne i Kerteminde Kommune.

Der vil naturligvis også blive lejlighed til at stille kandidaterne spørgsmål.

’Som noget af første skal et nyt byråd i gang med at lave en ny landsbypolitik for de kommende 4 år’, oplyser formanden for Kerteminde Landsbyråd Steen Hjorth, ’- så det er vigtigt at de kommende politikere forholder sig til, hvordan de hver især kan være med til at udvikle landsbyerne - men også at de allerede nu får lejlighed til at høre, hvad folk i landsbyerne tænker og forventer sig af fremtiden.’

Alle er velkomne.
... Se mereSe mindre

Se i Facebook

2 måneder siden

Rønninge Lokalråd

𝐅𝐚̊ 𝐯𝐢𝐥𝐝𝐞 𝐛𝐥𝐨𝐦𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐦𝐞𝐝 𝐊𝐞𝐫𝐭𝐞𝐦𝐢𝐧𝐝𝐞 𝐊𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞𝐬 𝐅𝐫ø𝐛𝐥𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠!

Som et led I konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune har Kerteminde Kommune fået lavet sin egen frøblanding med 13 vilde hjemmehørende plantearter, som typisk findes rundt om i kommunen.

De vilde bier og sommerfugle har det rigtig svært i Danmark, og en af grundene er, at der ikke er blomster nok i landskabet, hvor insekterne kan finde nektar og yngle og finde skjul.

Vi håber at frøblandingen vil medvirke til, at der kommer nogle flere vilde blomster rundt om i haverne i kommunen, som vil gavne forholdene for de vilde bier og sommerfuglene. Hvis alle haveejere i kommunen laver et lille område med vilde hjemmehørende blomster, vil der blive lavet et stort netværk hvor insekter kan leve og sprede sig.

Frøposens indhold dækker et areal på 4-5 m2 og på bagsiden af frøposen findes der oplysninger om, hvordan frøene håndteres, og hvornår det er bedst at udså dem.

Vi vil i Naturteamet komme rundt i kommunen og uddele frøposer. Du kan finde os på følgende steder, så kom og få en snak om naturen i Kerteminde Kommune, og få udleveret én frøpose.

Onsdag d. 8/9 på adressen Lindøalleen 51 i Munkebo mellem 16-17.30
Torsdag d. 9/9 på Kerteminde Rådhus mellem 16-17.30
Mandag d. 13/9 på Langeskov Station mellem 16-17.30
Onsdag d. 15/9 ved Min Købmand i Mesinge mellem 16-17.30

Se mere om konkurrencen på kerteminde.dk/borger/miljoe-og-natur/natur/danmarks-vildeste-kommune
... Se mereSe mindre

Se i Facebook

4 måneder siden

Rønninge Lokalråd

Tirsdag aften blev, den lidt forsinkede, generalforsamling afholdt i Rønninge Lokalråd. Der var et flot fremmøde på 20 beboere!
Generalforsamlingen forløb efter vedtægterne. Ved valget havde formand Ebbe Ludvigsen på forhånd valgt ikke at genopstille. Samtidig ønskede Tonny Aagaard Olesen at udtræde, pga. manglende tid.
Arendse Wulff-Jørgensen, Kirkestrædet 1, og Henrik Graven, Kirkestredet 5, blev valgt ind i bestyrelsen.
Her efter konstituerede den nye bestyrelse sig således indtil næste generalforsamling i jan/ feb 2022:
Fungerende formand / kasserer: Arnold Hjære jensen
Næstformand / Underskriftsberettiget: Arendse Wulff-Jørgensen
Sekretær: Thea Straub
Bestyrelsesmedlem: Helge Thygesen
Bestyrelsesmedlem: Henrik Graven.
Vi takker for valget og en hyggelig aften.
... Se mereSe mindre

Se i Facebook

5 måneder siden

Rønninge Lokalråd

På lørdag den 5 Juni kommer den længe ventede Disney Koncert som vi måtte flytte sidste år.

Vi har god plads i kirken, da begrænsningen på antallet er hævet. Der skal stadig reserveres plads, som kan gøres på vores hjemmeside.

Man skal også lige huske man skal vise gyldigt Coronapas

ronningekirke.dk/disney-sommer-koncert/
... Se mereSe mindre

Se i Facebook

5 måneder siden

Rønninge Lokalråd

Rønninge Lokalråds coverbillede ... Se mereSe mindre

Se i Facebook

6 måneder siden

Rønninge Lokalråd

Årets affaldsindsamling gik rigtig fint, der var mødt 8 voksne og 12 børn som var rundt og samle skrald i og omkring Rønninge. Vi nåede at få samlet 19,3 kg skrald inden vi satte tænderne i Maries drømmekage i den dejlige forårs sol. Tak for indsatsen! 💪
Hvis man nu har lyst til selv at samle lidt skrald når man går tur i området, så sig til, for man kan få en skraldehapser og poser udleveret af Rønninge lokalråd.
Husk også at du kan bruge appen "tip kerteminde" hvis du ser større mængder skrald i naturen. 🙂 👍
... Se mereSe mindre

Se i Facebook

6 måneder siden

Rønninge Lokalråd

På Lørdag d. 24. april afholder Rønninge Lokalråd den årlige affaldsindsamling "REN Rønninge" i og omkring Rønninge. Vi mødes på Legepladsen kl. 11. aftaler ruter, får affaldssække og skraldehapsere . Går vores respektive ruter og mødes igen ved mellem 12 - 13 hvor vi vejer vores affald og får et stykke kage og lidt kaffe. Pga. Corona må vi ikke samles mere end 25 ( vi plejer ikke at være flere 😀) VI SES ... Se mereSe mindre

Se i Facebook

8 måneder siden

Rønninge Lokalråd

Rønninge set lidt fra oven på en snefyldt dag i Februar 2021 ... Se mereSe mindre

Se i Facebook