Forsamlingshuset

Rønninge forsamlingshus ligger på Stavnsagergyden 13 og benyttes af byens beboere, når livets vigtige begivenheder skal markeres. Derudover danner forsamlingshuset rammer om den populære fællesspisning og det godt besøgte bankospil.

Der er bankospil  torsdage i lige uger fra kl. 19.00.

Forsamlingshusets Facebookside