Indkaldelse til generalforsamling

Rønninge Lokalråd indkalder til ordinær generalforsamling mandag d. 21. januar 2019 kl 19:30 i Grubehuset (Kirkestræde 1A, 5550 Langeskov).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formand aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  • Formand, Ebbe Ludvigsen – modtager genvalg
  • Sekretær, Thea Straub – modtager genvalg
  • Suppleant, Flemming Broholm Hansen – modtager genvalg
 5. Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. Vedtægternes §5, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen