Referat af lokalrådsmøde 10 d. 18.02.2019

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden
  Til stede: Ebbe Ludvigsen
  Helge Thygesen
  Arnold Jensen
  Thea Straub
  Tonny Olesen
 2. Ingen bemærkninger til referat fra seneste møde (møde nr 8, d. 27/08/2018) samt til
  referat fra generalforsamlingen.
 3. Orientering fra formand og kasserer.
  Pengene fra Trygfonden er på vej, så regningen for hjertestarterkurset omsider kan
  blive betalt.
 4. Orientering om legeplads og madpakkehus v. Arnold.
  Madpakkehus bygges i weekenden d. 27.-28. April. Arnold bestiller materialer og
  orienterer “nøglepersoner” (i forhold til byggeriet).
 5. Orientering om Landsby Makeover
  Vi vil gerne deltage i konkurrencen og Thea sender en ansøgning senest 1. April,
  med (nogle af) følgende punkter:
  ○ Forny fodboldmål med folie og nyt net
  ○ Plancher i hytten med fx info, stier i området, dyreliv, “skattejagt” og andet
  ○ Udskåret trækunst
  ○ Skilte til legepladsen
  ○ Skilt med navn til hytten
  ○ Konkurrence med ideer til navn til hytten
  ○ Uglehuse
  ○ blomster(kasser)
  ○ Lav et kongespil
  ○ Infotavle ved åen
  ○ Rengøring/fornyelse af busskur og bænk ved kirkegården
  ○ Hus til brandsprøjten
 6. 5.maj-stenen
  Vi laver et arrangement d. 5. maj, hvor den nyrenoverede sten afsløres. Foredrag i
  Grubehuset ved Tonny og evt Leif Hansgaard og Kaj. Ebbe spørger Leif og Kaj, om
  de vil deltage. Tonny og Ebbe reserverer Grubehuset og sørger for vand og kaffe mv.
  (evt. fakler og laurbærkrans).
 7. Forslag om uglehus
  Vi sætter uglehuse op ved legepladsen i forbindelse med byggeweekenden.
 8. Sommerarrangement
  Udsættes til næste møde.
 9. Lokalplan
  Udsættes på ubestemt tid.
 10. Lys på stien
  Intet nyt fra Hempler.
 11. Næste møde
  Næste møde bliver tirsdag d. 9. april kl 19 hos Ebbe.
 12. Eventuelt
  ○ Vi bør overveje at skabe bedre kontakt til de øvrige foreninger i byen, fx
  menighedsrådet og forsamlingshuset. Måske kan vi hjælpe hinanden.
  ○ Til næste møde skal forslagene fra generalforsamlingen på dagsordenen.