Referat af lokalrådsmøde 14 d. 14.01.2020

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden
  Til stede: Ebbe Ludvigsen
  Arnold Jensen
  Thea Straub
  Tonny Olesen
  Helge Thygesen
  Ingen bemærkninger til referat fra seneste møde (møde nr 13, d. 01/11/2019)
 2. Orientering fra formand og kasserer
  Ebbe og Arnold har været til bestyrelsesmøde i menighedsrådet. Kirken holder fastelavn igen i år.
  Arnold fremlagde regnskabet for 2019. Ingen bemærkninger.
 3. Planlægning af generalforsamling
  • Arnold spørger Martin Termansen om han vil være dirigent.
  • Arnold laver et udkast til aktivitetsforslag for 2020 og sørger for øl/sodavand.
  • Kasserer, næstformand og suppleant er på valg – Ebbe spørger Flemming om han modtager genvalg.
 4. Landsby Makeover 2020
  Vi springer over, da vi ikke pt. har egnede projekter i støbeskeen.
 5. Strøm til legeplads og juletræ – orientering
  Ebbe og Helge har sendt en skriftlig forespørgsel til menighedsrådet, men har endnu ikke modtaget et skriftligt svar.
   
 6. Aktiviteter 2020
  Vi fremlægger forslag til generalforsamlingen, og så taler vi om det på næste møde.
 7. Lokalplan
  Vi fremlægger ideen om ændring af lokalplan til generalforsamlingen, for at se, om det har interesse.
 8. Bænke og skilte
  Der mangler stadig 3 bænke og 2-3 skilte. Arnold har lavet et beslag, så skiltet ved åen kan sættes på det eksisterende skilt. Thea og Vitus lægger sidste hånd på layoutet, så skiltene kan blive trykt og sat op. Vi har også et hængeparti med P-pladsen.
 9. Fundraising 19. maj
  Evt. projekt om “Bents Bog”, men det ser vi på til næste møde.
 10. Brandsprøjte
  Ebbe får lavet et overslag over, hvad det kommer til at koste, så vi har noget at gå ud fra.
 11. Næste møde
  Tirsdag d. 31. marts hos Helge kl. 18:30.
 12. Eventuelt
  • Kjerteminde Avis har skrevet en artikel om Rønninge, som Arnold har lagt op på Rønninge.dk.
  • Arnold har kontaktet kommunen vedr. Lys på cykelstien – er der en pulje for 2020? – men har ikke fået svar. Tænker derfor at møde op d. 28. januar til “Mød din udvalgsformand” for at se, om han kan få svar.
  • Arnold var til generalforsamling i forsamlingshuset mandag d. 13. januar. Det går godt for dem. Den lille sal kan lejes for 400 kr, hvis vi skulle få brug for det.