Referat af lokalrådsmøde 13 d. 01.11.2019

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden
  Til stede: Ebbe Ludvigsen
  Arnold Jensen
  Thea Straub
  Tonny Olesen
  Helge Thygesen
  Ingen bemærkninger til referat fra seneste møde (møde nr 12, d. 20/05/2019)
 2. Orientering fra formand og kasserer
  Ebbe har fået en henvendelse fra graveren vedr. julelys. Vi skal tage strøm fra dåsen udenfor – det må vi lige finde ud af, hvordan vi gør det bedst.
  Arnold fremlagde regnskabet og oplyste at byggesagen for legepladsen endeligt et afsluttet.
 3. Planlægning af juletræstænding
  • Ebbe, Helge og Arnold sætter træ og lys op mandag d. 25. november kl 9:30.
  • Arrangementet er 1. december kl 16 ved juletræet og i Grubehuset.
  • Ebbe taler med Kaj fra aktivitetsudvalget om de vil stå for gløgg og reservering af grubehuset.
  • Thea sørger for småkager og juice.
 4. Landsby Makeover opfølgning
  Arnold taler med Jim om skilte og ser på ordensregler til legepladsen.
  Biopservatorier sættes op til foråret.
  På næste dagsorden skal der et punkt på vedr. aktiviteter næste forår/sommer.
 5. Lokalplansmødet i Munkebo
  Ebbe, Helge og Henrik var med til mødet og fik at vide, hvad man kan og ikke kan røre ved. Det nemmeste er at lave tilføjelser til den eksisterende lokalplan. Ebbe ser om han kan fremskaffe informationsmaterialet digitalt, så han kan sende det rundt til os andre.
 6. Legedag
  Husk at sende emails ud om eventuelle arrangementer i god tid.
 7. Brandsprøjten
  Vi skal finde ud af, om vi må sætte et hus op til brandsprøjten på trekanten. Ebbe taler med kommunen.
 8. Strøm til Fortet
  Ebbe taler med menighedsrådet om, hvorvidt vi kan trække strøm derfra via en bimåler.
 9. Dato for generalforsamlingen
  Mandag d. 3. februar kl 19 i Grubehuset.
 10. Næste møde
  Mandag d. 13. Januar kl 19 hos Ebbe.
 11. Eventuelt
  • Lene Frederiksen har rettet henvendelse vedr. Sprøjtning og røggener, men det har ikke noget med lokalrådet at gøre. 
  • Lys på cykelstien – Arnold retter henvendelse til kommunen og hører, hvordan det står til.
  • “Bents Bog” er under udarbejdelse. Der skal søges fonde – evt. Kerteminde Lokalråd – og der skal laves et arrangement omkring udgivelsen.