Referat af lokalrådsmøde nr 20 tirsdag d. 25. april 2023

Print Friendly, PDF & Email

Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden
Til stede: Arnold Jensen
Henrik Graven
Christian Alfast Nielsen
Flemming Broholm Hansen
Thea Straub

Ingen bemærkninger til referat fra seneste møde (møde nr 19, d. 28/3/2022)

 1. Konstituering efter generalforsamling
  Formand: Arnold Jensen
  Kasserer: Christian Alfast Nielsen
  Sekretær: Thea straub
  Bestyrelsesmedlem: Henrik Graven
  Bestyrelsesmedlem: Flemming Broholm Hansen
 2. Orientering ved formand og kasserer
 3. Status på velkomstpakker
  Ingen velkomstpakker afleveret i år. Christian og Arnold tager en runde snarest muligt.
 4. Kerteminde Landsbydyst 2023
  Som et led i Landsbydysten, skal Rønninge Lokalråd arrangere et løb eller lignende arrangement d. 17/9. Det kunne også være nogle forskellige discipliner afholdt på Rønninge Legeplads. Desuden er der planlagt Paddle d. 1/10 og Rundbold d. 3/9.
 5. Aktiviteterprojekter resten af året
  Kæphestevæddeløb/Nerf gun war d. 29 maj kl 10-13 på legepladsen.
  Sankt Hans 23/6
  Landsbydyst 17/9
  Landsbymakeover deadline 15/5
  Evt. Madskole i sommerferien? (Thea og Flemming undersøger sagen.)
 6. Dato for næste møde
  Tirsdag d. 13/6 kl. 19:00 på legepladsen.
  .
 7. Evt.
  Intet under evt.