Referat af lokalrådsmøde nr 19 mandag d. 28. marts 2022

Print Friendly, PDF & Email

Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden
Til stede: Arnold Jensen
Arendse Wulff-Jørgensen
Christian Alfast Nielsen
Thea Straub

Ingen bemærkninger til referat fra seneste møde (møde nr 18, d. 15/11/2021)

 1. Orientering ved formand og kasserer
  Arnold har siden sidst deltaget i :
  • landsbyrådskonferencen, hvor der blev arbejdet med følgende fokuspunkter; bæredygtighed, infrastruktur, fællesskaber og 
  • Bæredygtighedsrådet; hvordan kan Kerteminde Kommune blive mere bæredygtig
  • Generalforsamling i forsamlingshuset, hvor der er fundet et nyt værtspar.
 2. Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer.
 3. Konstituering
  Formand: Arnold
  Næstformand: Arendse
  Kasserer og sekretær: Thea
  Bestyrelsesmedlem: Christian
  Bestyrelsesmedlem: Henrik
  Suppleant: Flemming
 4. Kerteminde landsbyråd
  Repræsentant: Arnold
  Suppleant: Christian
 5. Velkomstkomité
  Arnold byder velkommen – vi hjælper alle med at holde styr på nye tilflyttere
 6. Årets aktiviteter/arrangementer
  • Affaldsindsamling d. 2. april
  • Skt Hans d. 23. juni
  • Høstmarked d. 3. September (evt. tilmelding til stande)
  • Juletræstænding 1. søndag i advent kl 16
   .
 7. Legehusprojekt
  Arnold bestiller et legehus

 8. Trafikforbedringsprojekt
  Arnold laver en liste over mulige trafikforbedringer, og så ser vi på det næste gang.
 9. Dato for næste møde
  7. juni kl 16
 10. Evt
  • Christian svarer på en henvendelse via hjemmesiden vedrørende fjernvarme til Rønninge
  • Vi taler om fyrværkeri næste gang – Thea laver et udkast til plakat/flyers