Referat af lokalrådsmøde 3. d. 12.09.2017

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden
  Til stede: Ebbe Ludvigsen
  Flemming Broholm Hansen
  Arnold Hjære Jensen
  Thea Straub
  Helge Thygesen
  Tonny Aagaard Olesen
  Dagsorden godkendt.
  Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde.
 2. Nyt fra formand og kasserer
  Til orientering: Landsbyrådet i den sydlige del af Kerteminde Kommune (Rønninge, Marslev, Birkende) råder over 3 telte, som vi kan bruge til arrangementer.
  Der er Landsbyrådsmøde torsdag d. 14. september. Formand, Ebbe Ludvigsen, er forhindret og Helge Thygesen og evt. Tonny Aagaard Olesen deltager i stedet.
 3. Orientering fra Sankt Hans aften v. Flemming
  Arrangementet forløb godt. Vejret var fint, ca. 60 fremmødte. Båltalen ved Arendse var en succes. Næste år låner vi et af Landsbyrådets telte i tilfælde af regn.
 4. Opfølgning “På tur med de lokale” – er der noget vi kunne gøre bedre?
  Super godt arrangement. Har fået meget ros. Ca. 75 fremmødte. Evt færre punkter og mere fokus næste år.
 5. Nyt fra legepladsudvalg v Arnold
  Arnold og legepladsudvalget har for nylig været til møde omkring økonomi, regler og funding vedr. renovering/udvikling af legepladser i den sydlige del af kommunen. Der kan søges penge fra kommunen til projektet, og deadline for ansøgning er sidst i oktober, så legepladsudvalget arbejder videre på ansøgningen.
  Plantegning til området er fremlagt og godkendt.
 6. Logo
  Beslutning udsættes til næste møde.
 7. Fibernet
  Der er over 70% tilslutning, så der kommer fibernet til Rønninge i det nye år.
 8. Forslag til aktiviteter
  Tur i Rønninge – successen gentages næste år.
  Ren Rønninge gentages.
  Sankt Hans gentages.
  Ny aktivitet: Juletræsfest i starten af december. Evt. i samarbejde med menighedsrådet. Ebbe taler med formanden for menighedsrådet.
 9. Velkomstpakke
  1 velkomstpakke er delt ud.
  2 huse på Glambækvej er solgt, og de nye ejere skal have velkomstpakker.
 10. Evt. hjertestarterkursus?
  Ebbe søger Trygfonden om hjertestarterkursus.
 11. Eventuelt
  Nyt møde midt oktober/start november afholdes hos Arnold.