Referat af lokalrådsmøde 2 d. 15.05.2017

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden.
  Til stede:  Ebbe Ludvigsen
  Flemming Broholm Hansen
  Arnold Hjære Jensen
  Thea Straub
  Helge Thygesen
  Tonny Aagaard OlesenDer tilføjes 1 punkt til dagsordenen før eventuelt:  8. Fibernet
  Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde.
 2. Nyt fra formand og kasserer
  Alle papirer til banken er på plads. Ebbe, Arnold og Thea har holdt møde med Leif     Hansgaard vedr. blomsterby. Konklusionen er, at det pt. er for stort et arbejde. Vi     skal finde ud af at engagere Rønninges beboere, så vi ikke selv skal udføre alt     arbejdet. Det vedtages at lokalrådsmøderne fremover afholdes hos     bestyrelsesmedlemmerne på skift. Rækkefølgen bliver Flemming Arnold Thea     ­     Helge Tonny Ebbe.
 3. Velkomstfolder pakke/besøg
  I næste version af folderen skal teksten være større. Billederne udskiftes med nye.  Når nye beboere flytter til byen, sørger lokalrådet for en velkomstpakke (til lejere     en folder, til ejere en gavepose med en flaske Rønningevin, en lokalproduceret     honning og en folder). Ebbe og Arnold deler ud denne gang.
 4. På tur med de lokale
  Dato bliver søndag d. 13. august eller søndag d. 27. august. Ebbe og Tonny står for  arrangementet.
 5. Planlægning af Sankt Hans
  Ebbe laver bål. Arendse holder båltale med fællessang. Flemming står for  arrangementet.
 6. Byvandring
  Udsat til næste år.
 7. Legeplads
  Vi afventer info fra kommunens legepladsudvalg. I mellemtiden kontakter Arnold     kommunen og hører, om vi selv må reparere den eksisterende legeplads.
 8. Fibernet
  Vi støtter op om den nye forening, FLO, og udbreder kendskabet, er behjælpelig     ved infomøde mv.
 9. Eventuelt
  1. Logo­konkurrence iværksættes af Arnold.
  2. 5. maj­stenen foran kirken er ulæselig. Ebbe taler med oldermanden, om stenen     kan blive renset og evt. malet op.