Referat af lokalrådsmøde 1. d. 06.03.2017

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden.
  Til stede: Ebbe Ludvigsen
  Helge Thygesen
  Tonny Olesen
  Arnold Jensen
  Flemming Hansen
  Thea Straub
 2. Gennemgang af referat fra seneste møde (18. januar 2017). Ingen bemærkninger.
 3. Nyt fra formand/kasserer.
  1. Vi har fået CVR nr.
  2. Orientering om afholdt landsbyrådsmøde d. 2. februar. Helge Thygesen deltog. Det ser lyst ud mht at få tilskud til legepladsen. Gang- og cykelstier i kommunen skal kortlægges. Vi skal huske at overtage kortet fra en af de andre landsbyer i syddelen (Marslev eller Birkende).
  3. Økonomi siden sidst. Regnskabet blev gennemgået af Arnold Jensen.
 4. Hjemmeside.
  Hjemmesiden er semi-klar og skal live snarest muligt. Så kan vi altid arbejde videre på den.
 5. Velkomstpakke og folder til nye borgere i Rønninge. Skal også snarest være klar. Skal indeholde stort kort og være A5 størrelse. Forslag til logo: Rønningestenen, Egetræet ved kirken. Thea sender forslag rundt når det er klart.
 6. Affaldsindsamlingsdag d. 2. april kl. 10-12. Skal annonceres på hjemmesiden og Facebook.
 7. Rønninge som blomsterby. Lyder spændende og arbejdskrævende. Vi vil gerne lave noget ved de 7 indfaldsveje. Evt. lave en aftale med kommunen om vanding. Ebbe kontakter Leif Hansgaard og aftaler et møde.
 8. Lokalplanen skal revideres, når vi engang får tid.
  Fibernet. Flemming undersøger, hvor vi er i processen, og sender en mail rundt til bestyrelsen.
 9. Næste møde foreslås afholdt en mandag, når vi har fået svar på ovenstående spørgsmål.
 10. Eventuelt.
  1. Forslag om møde tidligere på dagen med rundtur i byen.
  2. Forslag om at arrangere hjertestarterkursus i Grubehuset. Hjertestarteren hænger på Grubehusets gavl. Der skal oplysninger om hjertestarteren og hjerteløbere på hjemmesiden.
  3. Orientering om at Ebbe har søgt Energi Fyn for midler til at bygge et hus til den gamle brandsprøjte. Helst ved det gamle gadekær. Alternativt på Martin Ludvigsens jord ved golfbanen.
  4. Vi lægger dagsordner og referater på hjemmesiden.