Referat af lokalrådsmøde 5 d. 20.11.2017

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden.
  Til stede: Ebbe Ludvigsen
  Helge Thygesen
  Arnold Jensen
  Thea Straub
  Tonny Olesen
  Flemming Hansen
 2. Ingen bemærkninger til referat fra seneste møde (møde nr 4, 10/10/2017).
 3. Nyt fra formand/kasserer.
  Kasserer: Vi har modtaget 1000 kr fra Borgerforeningen til juletræslys.
 1. Stier omkring Rønninge.
  Intet nyt.
 2. Legeplads.
  Kommunen har bevilget 75.000 kr på betingelse af, at vi selv skaffer andre 75.000 kr. Vi går derfor i gang med at søge fonde osv. Arnold undersøger muligheden for at få et mobilepay nr, så det bliver nemt at donere penge til projektet.
 3. Juletræ på trekanten.
  Juletræstænding bliver torsdag d. 30/11 kl 17. Menighedsrådet står for gløgg og småkager. Introduktion og fællessang ved Arendse eller Tonny.
  Menighedsrådet sætter plakater op i byen.
  Lokalrådet sørger for annoncering på facebook og websitet.
  Ebbe og Helge finder et træ og køber lyskæder mv.
  Man/tirs d. 27-28/11 sætter vi træet op.
 4. Ansøgning til landsbypuljen.
  Ebber tager evt. Tonny med til mødet d. 27/11.
 5. Logo.
  Udsat til næste møde.
 6. Hjerte-/lungekursus
  Kan vi stille 10 mand, kan vi søge om hjerte-/lungekursus ved Trygfonden. Vi skal have undersøgt økonomien i det.
 7. Rønninges lokalplan
  Lokalplanen skal revideres, og skal på dagsordnen i det nye år. Vi læser lokalplanen inden næste møde. Den kan hentes her: Rønninge Lokalplan
 8. Dato for næste møde.
  Næste møde bliver mandag d. 31. Januar 2018 hos Helge.
 9. Åben for tilføjelser
  Intet nyt.
 10. Eventuelt.
  Intet nyt.