Referat af lokalrådsmøde 15 d. 19.09.2020

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden
  Fremmødte:
  Ebbe Ludvigsen
  Helge Thygesen
  Tony Olesen
  Arnold Jensen
  Thea Straub
  Ingen bemærkninger til referatet fra seneste møde (møde nr. 14, d. 14/01/2020).

 2. Orientering fra formand og kasserer
  Ebbe holder åbent hus i anledning af sin 80 års fødselsdag søndag d. 30/08 kl 12-16.
  Der er flyttet nogle unge mennesker ind på Mosevej, og Ebbe har været forbi med en flaske vin.

 3. Parkering til legeplads
  Ebbe og Arnold har holdt møde med menighedsrådet, og vi kan bare gå i gang. Til efteråret vil vi således rydde området og så græs.

 4. Bænke er færdige – hvor skal de stå?
  Der står to ved Skandinavien, en ved vandværket og en på Mosevej.

 5. Affaldsindsamling orientering ved Arnold
  Affaldsindsamling er planlagt til d. 19. september kl 11-13.

 6. Landsby make over
  Hvis nogen har lyst, kan man tage med til arrangementet d. 29. august.

 7. Lokalplan – hvad skal vi gøre ved den?
  Udsat til næste møde.

 8. Konstituering
  Vi fortsætter som hidtil.

 9. Hjertestarter
  Kan vi fjerne koden, så alle kan bruge den? Arnold taler med menighedsrådet samt trygfonden om det.

 10. Næste møde
  Onsdag d. 7. oktober kl 18:30 hos Arnold.

 11. Eventuelt
  • Skal vi lave et arrangement til efteråret? Arnold kontakter Kerteminde kommunes biolog og hører, om han kan tilbyde noget til et arrangement/vandretur.
  • Desuden arrangement omkring Bents Bog, evt. i forsamlingshuset med kaffe og kage i november. Tonny prøver at få bogen færdig i år.
  • Evt. opdatering af velkomstfolderen, så vi kan lægge nogle eksemplarer på turistkontoret i Kerteminde. Thea taler med Vitus om folderen.