Referat af lokalrådsmøde 16 d. 26.05.2021

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden
  Fremmødte:
  Ebbe Ludvigsen
  Helge Thygesen
  Tony Olesen
  Arnold Jensen
  Thea Straub
  Ingen bemærkninger til referatet fra seneste møde (møde nr. 15, d. 19/09/2020).
 2. Orientering fra formand og kasserer
  Der er ikke rigtig sket noget siden sidst.
  Vi er midt i bankskifte, så kassereren kan ikke se saldoen på kontoen pt, men der er heller ikke rigtig sket noget med den siden sidst.
 3. Parkering til legeplads
  Der skal ryddes og laves hul mellem p-plads og legeplads, og så skal vi have kommunen til at slå græsset på p-pladsen, når de alligevel slår græsset på legepladsen. Vi afholder arbejdsdag lørdag d. 12. Juni kl 9:00, hvor vi samtidig kan få strammet svævebanen op og ryddet op på legepladsen og i hytten. Slås op på Facebook og i kalenderen på hjemmesiden.
 4. Orientering om affaldsindsamling
  Det gik fint. Der kom ikke så mange, men der blev samlet ca. 17 kg. affald, og børn og voksne hyggede sig.
 5. Generalforsamling
  Generalforsamling afholdes d. 22. juni kl 18:30 i forsamlingshusets lille sal. Ebbe snakker med dem om servering af kaffe/øl/vand. Ebbe stiller ikke op igen. Thea laver udkast til indkaldelse/dagsorden. Det skal i kalenderen, på facebook og på tavlen senest d. 7. juni. Plakaterne opdateres.
 6. Velkomst til nye tilflyttere
  Arnold har budt 3 nye familier velkommen i løbet af det sidste år. Vi skal kigge på at opdatere velkomstfolderen med nye billeder og større tekst.
 7. Bents Bog
  Projektet ligger stille i øjeblikket pga. travlhed, men skal nok komme i gang igen på et senere tidspunkt. I hvert fald i elektronisk form.
 8. Plan for resten af året
  Vi kigger på det efter generalforsamlingen
 9. Nordeafonden “Her bor vi”
  Man kunne evt. Søge støtte til Bents Bog.
 10. Åben
  Vi ahfolder Sankt Hans med start kl 17. Bålet tændes kl 17:30. Ebbe og Helge sørger for bål. Thea og Arnold sørger for plakater og opslag på Facebook og i kalenderen.
 11. Eventuelt
  • Arnold har været til generalforsamling i forsamlingshuset. Det går godt, men desværre er der ikke længere nogen fra Rønninge i bestyrelsen.
  • Arnold skal kontakte Trygfonden for at få låst hjertestarteren op.
  • Der afholdes Hindsholmsfestival til sommer, hvor foreninger har mulighed for at hjælpe til og tjene lidt penge. Men det har vi ikke rigtig hørt noget om igennem de sædvanlige kanaler.