Referat af lokalrådsmøde 17 d. 06.09.2021

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden
  Til stede: Arnold Jensen
  Arendse Wulff-Jørgensen
  Henrik Graven
  Helge Thygesen
  Thea Straub
  Ingen bemærkninger til referat fra seneste møde (møde nr 16, d. 26/05/2021)
 2. Orientering ved formand og kasserer
  Der er ikke rigtig sket noget siden sidst.
  Vi har over 15.000 kr i banken, så vi kunne godt bruge nogle penge på nogle gode arrangementer.
 3. Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer
  Det nåede vi efter generalforsamlingen, så det er der styr på.
 4. Hvad er der sket i Rønninge siden sidst
  • Rønninge og Rynkeby kirker har i fællesskab lavet en foredragsforening
  • Der er blevet solgt flere huse
  • Rønninge Jagtforening – måske kan vi lave en slags arrangement med dem, eller de kan have en bod til et evt. kommende sommerarrangement
  • Arendse informerer om, at Kaj i menighedsrådet er i god dialog med kommunen om, hvordan området omkring trekanten skal holdes fremover
  • Menighedsrådet er enige om, at der ikke skal være kode på hjertestarteren, så den kan være med i hjerteløber-programmet
  • Claes (kirkeværge ved Rønninge Kirke) har haft ringet til Arnold om at P-pladsen ved legepladsen ikke ser godt ud. Vi har en aftale med kommunen om, at de slår græsset på P-pladsen, når de alligevel slår græsset på legepladsen, men det sker åbenbart ikke så tit, så vi skal også lige gøre det ind i mellem.
 5. Status på svævebanen
  Arnold har kontaktet kommunen tre gange for at få gjort noget ved svævebanen, men der er ikke sket noget endnu. Vi afventer.
 6. Valg af repræsentant og suppleant til Kerteminde Lokalråd
  Helge er repræsentant og Henrik suppleant.
 7. Hvad vil Rønninge Lokalråd gerne arbejde med/for
  Gerne fire faste arrangementer om året; Skt. Hans, sommerfest, juletræstænding og affaldsindsamling. Derudover eventuelle små-arrangementer. Vi har vedtaget, at man kan få op til 1000 kr til et arrangement, uden at det skal op på et lokalrådsmøde. Desuden kan vi årligt købe lidt ekstra legetøj til legepladsen.
 8. Velkomst til nye beboere
  Arnold byder fortsat velkommen til nye beboere. Velkomstpakken består af en velkomstfolder, et glas lokal honning og en flaske lokal vin.
 9. Resten af årets aktiviteter
  Lørdag d. 23 oktober kl. 14 afholder vi legearrangement på legepladsen. Det behøver ikke, at være noget vildt – vi skal bare mødes og hygge os. Arnold tager sin flødebollemaskine med, Henrik kontakter Slikræven og hører, om de vil dele slikkepinde ud. Evt. fodbold/stikbold/rundbold/Nerf-kamp og/eller snobrødsbagning.
  Juletræstænding afholdes fremover fast d. 1. søndag i advent kl 16. Helge skaffer et træ. Arendse er tovholder og giver os andre besked på, hvad vi skal gøre.
 10. Næste møde
  Næste lokalrådsmøde afholdes mandag d. 15. november kl 16 i Grubehuset.
 11. Eventuelt
  • Stig vil gerne lave et solur til legepladsen – vi vil gerne give ham frie hænder og op til 1000 kr til projektet.
  • Mange børn cykler direkte ud på vejen fra stien ved kirkestræde. Det kunne være godt med et skilt eller vejbump – evt. anmelde problemet via kommunens app “Tip Kerteminde”