Referat af ordinær generalforsamling 21.02.2022

Print Friendly, PDF & Email

Formand for Rønninge Lokalråd – Arnold Jensen – bød velkommen og takkede for fremmødet. 

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Martin Termansen, som blev valgt uden modkandidat.

 2. Formandens beretning
  Formand Arnold Jensen aflagde mundtlig beretning: Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling (som pga. corona-restriktioner først blev afholdt i juni 2021) holdt 2 møder i lokalrådet, vi har holdt Sankt Hans med godt fremmøde, og vi har holdt juletræstænding i samarbejde med menighedsrådet.
  Vi har besluttet at holde 4 møder årligt samt de faste arrangementer; affaldsindsamling, Sankt Hans, juletræstænding og evt. et sensommer-arrangement. Hvis nogen derudover skulle få lyst til at stable et lille arrangement på benene, vil man kunne få et tilskud på op til 1000 kr fra lokalrådet.

 3. Kassererens gennemgang af regnskabet
  Kasserer Arnold Jensen gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger.

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Næstformand Arendse Jørgensen, bestyrelsesmedlem Henrik graven, bestyrelsesmedlem Helge Thygesen og suppleant Flemming Broholm Hansen var på valg. Helge Thygesen modtog ikke genvalg.
  Christian Alfast Nielsen blev valgt uden modkandidater.

 5. Indkomne forslag
  Bestyrelsen præsenterede 2 forslag:
  • Trafikforbedringsplan – Martin Ludvigsen meldte sig til et eventuelt  traffikudvalg
  • Legehus på legepladsen – Henrik Graven vil gerne arbejde på sagen

 6. Eventuelt
  Ebbe Ludvigsen fremsatte ønske om tiltag til oplysning om afstandsregler til husdyrhold og stråtag i forbindelse med affyring af fyrværkeri. Fx:
  • Husstandsomdelte flyers
  • Plakater vi kan hænge op i ugen op til nytår