Referat af lokalrådsmøde 18 d. 15.11.2021

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden
  Til stede: Arnold Jensen
  Arendse Wulff-Jørgensen
  Henrik Graven
  Helge Thygesen
  Thea Straub
  Ingen bemærkninger til referat fra seneste møde (møde nr 17, d. 6/09/2021)

 2. Orientering ved formand og kasserer
  Der er ikke rigtig sket noget siden sidst.
  Der er fortsat ikke helt styr på foreningskontoen med underskrifter osv – det er for bøvlet, så vi laver foreningskontoen om til en almindelig konto.

 3. Hvad er der sket i Rønninge siden sidst
  • 3 nye familier er flyttet til byen, Arnold arbejder på at få uddelt velkomstpakker.
  • Entreprenøren har dags dato kontaktet Arnold vedr. Udbedring af svævebanen, som de vil gøre noget ved inden for de næste par dage.

 4. Status på juletræsarrangement
  Arendse køber småkager, gløgg og juice. Lokalrådet mødes 15:30 i grubehuset for at gøre klar.
  Vi skal synge 3 vers fra “Højt fra træets grønne top”, så Thea printer nogle tekster ud samt plakat med tekst + evt. QR-kode til hjemmesiden med teksten, så man kan se den på sin telefon.

 5. Orientering fra møde i Kerteminde Landsbyråd v. Helge
  Der kommer i 2022  300.000 kr. fra kommunen til landsbyerne, og der gives i år ekstra 3000 kr. til hvert landsbyråd.
  Landsby makeover fortsætter i 2022.
  Referater fra Kerteminde Landsbyråd kan læses her: https://kertemindelandsbyraad.dk/om-landsbyr%C3%A5det/referater – dog er seneste referat ikke tilgængeligt endnu.

 6. Beslutte aktiviteter/projekter for resten af året (indtil februar)
  – Nye fodboldmål + net til basketbanen
  – Allehelgen/halloween – vi vil forsøge at organisere det lidt, så vi putter det på aktivitetsplanen og tager det op igen efter sommerferien.
  – Trafikforbedringsplan – Arnold laver et udkast til at tage med til generalforsamlingen
  – Trekanten – Det er aftalt at kommunen fjerner alt og at kirken slår græsset fremadrettet.

 7. Næste møde
  Næste lokalrådsmøde afholdes i forlængelse af generalforsamlingen d. 7/2-2022.

  .
 8. Eventuelt
  • Ikke noget under eventuelt.