Referat af lokalrådsmøde 6 d. 19.02.2018

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden.
  Til stede: Ebbe Ludvigsen
  Helge Thygesen
  Arnold Jensen
  Thea Straub
  Tonny Olesen
 2. Ingen bemærkninger til referat fra seneste møde (møde nr 5, 20/11/2017).
 3. Nyt fra formand/kasserer.
  Ebbe har søgt Trygfonden om penge til hjertestarterkursus. Han er ligeledes i gang med at arrangere et møde med teknisk forvaltning vedr. lys/cykelsti samt hvordan vi kommer i gang med at revidere lokalplanen.
  Orientering om kulturvandring ved Langeskov Biblioteks Venner.
  5. Maj-stenen bliver renset op.
  Vi tager 5 afsted til Landsbyfællesskabskonference d. 17/3 på Hindsholmskolen i Dalby.
 4. Ren Rønninge
  Ren Rønninge bliver afholdt d. 22/4 kl 9-11. Arnold køber affaldsopsamlere, slik og juice. Kaffe og kage til de voksne.
 5. Legeplads
  Der er indsamlet et meget beskedent beløb til legepladsen fra få private. Ingen fonde eller virksomheder har indtil videre givet noget. Til gengæld kommer der et tilbud fra MaxPlay, der har interesse i en “udstillings”-legeplads til deres marketingmateriale, d. 15/3.
 6. Logo
  Thea skaffer revideret forslag, hvor der står “Lokalråd” under, evt. med runestenen som baggrund eller med runesten som “ø” eller prik over “i”.
 7. Lokalplan
  Se punkt 3.
 8. Dato for næste møde
  Næste møde bliver mandag d. 30. april 2018 hos Ebbe.
 9. Åben for tilføjelser
  Intet nyt.
 10. Eventuelt. Intet nyt.