Referat af lokalrådsmøde 7 d. 30.04.2018

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden.
  Til stede:
  Ebbe Ludvigsen
  Arnold Jensen
  Thea Straub
  Tonny Olesen
 2. Ingen bemærkninger til referat fra seneste møde (møde nr 6, d. 19/02/2018).
 3. Nyt fra formand/kasserer.
  Ebbe har kontaktet teknisk forvaltning vedr. lys/cykelsti. De vender tilbage, når det bliver relevant. Ca. 60 personer var med til kulturvandring ved Langeskov Biblioteks Venner. 5. Maj-stenen er ved at blive gjort ren.
 4. Ren Rønninge
  Ren Rønninge blev afholdt d. 22/4 kl 9-11. Det var et fint arrangement med 23 deltagere.
 5. Legeplads
  Legeplads er bestilt fra MaxPlay og bliver leveret i uge 23. Arbejdsweekender fastlagt til 9.-10. juni og 16.-17. juni. Vi regner med indvielse til Sankt Hans d. 23. juni kl 15.
 6. Lokalplan
  Udsat til næste møde
 7. Sankt Hans
  Tonny er tovholder på arrangementet. Opgaverne er desuden fordelt således:
  – Ebbe sørger for bål og fællesgrill samt spørger Musiktossen, om han vil spille.
  – Tonny spørger Arendse, om hun vil holde båltale og sørger for fællessang.
  – Arnold hænger skilte op, tager højttaler med og sætter børnene til legepladsindvielsen til at lave heks.
  – Thea laver skilte og sørger for opslag på Facebook og hjemmesiden.
  – Teltet sættes op d. 8. juni af legepladsbyggeholdet.
  Hvorvidt legepladsen skal indvies samme dag, afgør vi efter første byggeweekend.
 8. Logo
  Logo er vedtaget, det bliver:

  Thea sørger for 3 versioner af logoet: sort/hvid, hvid/sort samt med transparent baggrund.
 9. Dato for næste møde
  Næste møde bliver mandag d. 27. august 2018 hos Arnold.
 10. Åben for tilføjelser
  Der kan købes forplejning til legepladsbyggefolket for 500 kr pr weekend af lokalrådets penge.
 11. Eventuelt
  Intet nyt.