Referat af lokalrådsmøde 8 d. 27.08.2018

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden.
  Til stede:
  Ebbe Ludvigsen
  Helge Thygesen
  Arnold Jensen
  Thea Straub
  Tonny Olesen
 2. Ingen bemærkninger til referat fra seneste møde (møde nr 7, d. 30/04/2018).
 3. Nyt fra formand/kasserer.
  • Vi skal lige have styr på at indsætte logoet som brevpapir i Word.
  • Realdania; vi tænker over, om der er noget vi ønsker at søge penge til
  • Hindsholm Høstmarked afholdes i weekenden
 4. Cykelsti
  Kommunen har holdt sommerferie og har travlt med andre projekter. Vi afventer.
 5. Legeplads
  Indtil videre stor succes. Der skal sås græs på bakken til svævebanen. Folk har svært ved at finde legepladsen. Vi lægger et kort op på hjemmesiden og fremstiller evt. nogle små skilte. Legepladsudvalget skal i gang med at søge fonde om de sidste penge til madpakkehuset.
 6. Hjertestarterkursus
  Trygfonden donerer 5.500 kr til hjertestarterkursus for 15 personer i 4 timer. Ebbe kontakter beredskabsstyrelsen for at finde en dato i november.
 7. Lokalplan
  Bliver til et punkt på dagsordenen på generalforsamlingen, inden da kan man lave et bestyrelsesmøde KUN for at komme med forslag til rettelser af beskrivelsen i lokalplanen, således at bestemmelserne overlades til arbejdsgruppen.
 8. Rønningestenen – hvad må man gøre?
  Den må gerne males-/hugges op da den ikke er fredet.
  Vi kan søge fonde/indsamle private midler til restaurering – Vi forsøger at få det gjort inden 5. maj 2019, da det så er 70-års dag for opsætning af stenen.
 9. Aktiviteter i efteråret
  Intet besluttet udover mulig førstehjælp i november.
 10. Dato for næste møde
  Næste møde bliver mandag d. 29. oktober kl. 19 hos Helge.
 11. Åben for tilføjelser
  Intet nyt.
 12. Eventuelt
  Tonny kunne godt tænke sig at arbejde hen mod, at “Bents bog” kunne genudgives på alm. dansk skrift og muligvis holdes foredrag om  i 2020, da det så vil være 100-året for udgivelsen.