Referat af lokalrådsmøde 9 d. 29.10.2018

Print Friendly, PDF & Email
 1. Registrering af fremmøde og godkendelse af dagsorden.
  Til stede:
  Ebbe Ludvigsen
  Helge Thygesen
  Arnold Jensen
  Thea Straub
  Tonny Olesen 
 2. Ingen bemærkninger til referat fra seneste møde (møde nr 8, d. 27/08/2018).
 3. Nyt fra formand/kasserer
  • 2 studerende vil gerne interviewe et par stykker fra legepladsgruppen til en opgave.
  • Fynske landdistriktsråd inviterer til fællesmøde d. 27. november.
  • Vi skal ansøge Kerteminde Lokalråd om penge til renovering af 5.maj-stenen. Helge skriver ansøgning og sender til Ebbe. Skal søges senest 1. november.
  • Arnold har solgt de gamle legeredskaber fra legepladsen for 400 kr.
 4. Hjertestaterkursus
  Afholdes 05/11/2018 i Grubehuset med plads til 15 deltagere. 7 tilmeldte p.t. Er annonceret på Facebook og Rønninge.dk Susanne tager kage med, vi laver kaffe og tager sodavand fra kassen. 
 5. Juletræstænding
  Lyset tændes søndag d. 2. december kl 16 ved juletræet. Bagefter serveres gløgg, småkager, juice og mandariner i Grubehuset. Event i kirkebladet, Facebook, Rønninge.dk. Helge og Ebbe køber ind. 
 6. Cykelsti
  Er blevet asfalteret. Arnold har lavet en underskriftsindsamling og sendt en skrivelse til kommunen vedr. Manglende lys på cykelstien. Arnold tager til åbent møde d. 6. November på Langeskov Rådhus. 
 7. 5.maj-stenen
  Se punkt 3. 
 8. Legeplads
  Byggeri af madpakkehus udsat til april/maj 2019. Der er penge til at bygge den. Der skal muligvis sand mellem fliserne på basket-banen. 
 9. Lokalplan
  Vi holder et møde i januar omkring opstart og planlægning. Husk at læse lokalplanen! 
 10. Næste møde
  Næste møde bliver mandag d. 7. januar kl 19 hos thea på Gammel Skolevej 8. Husk at læse lokalplanen!
  Desuden Generalforsamling d. 21. januar. Thea og Ebbe husker at indkalde til generalforsamling senest d. 7. januar. 
 11. Eventuelt
  Intet nyt.